Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Prijava zavarovalnega primera

Obrazec Prijava zavarovalnega primera vam omogoča uveljavljanje zavarovalnine oziroma povračila stroškov iz naslova opravljene zdravstvene storitve.

Za uspešno obravnavo vašega primera potrebujemo nekaj vaših podatkov in vsa potrebna dokazila, da lahko preverimo veljavnost vašega zavarovanja in upravičenost do izplačila. Prosimo, da svoje podatke vnesete pravilno. V najkrajšem možnem času vas obvestimo o reševanju zavarovalnega primera.

V kolikor želite dostop do zdravstvenih storitev splošne oziroma družinske medicine na daljavo, prosimo da izpolnite obrazec za naročilo na posvet E-zdravnik.

V kolikor pa želite, da vam organiziramo zdravstveno storitev znotraj Mreže izvajalcev zdravstvenih storitev Varuha zdravja, prosimo da izpolnite obrazec za prijavo zdravstvene asistence.

Vse osebne podatke, vključno s priloženimi dokazili, bomo uporabili zgolj za namen reševanja vašega zahtevka. Uporaba obrazca omogoča varno posredovanje podatkov.

Izpolnjujem kot zavarovanec
Izpolnjujem za zavarovanca

Podatki o zavarovancu

Davčno št. potrebujemo za namene enolične identifikacije.

Kontaktne podatke potrebujemo, da lahko stopimo v stik z vami oz. zavarovancem.

Podatki o zavarovalnem primeru

Kliknite za dodajanje datotek ...
Dovoljene so datoteke tipa .jpeg, .png in .pdf v skupni velikosti do 20MB.


Z oddajo zahtevka izjavljam, da sem prijavil vse okoliščine v zvezi z zavarovalnim primerom, da sem predložil vse račune za katere ne bom uveljavljal povračila stroškov pri drugi zavarovalnici in vso dokumentacijo v zvezi z zavarovalnim primerom in da so vsi navedeni podatki in dokumentacija resnični in popolni. Zavarovanec oz. zakoniti zastopnik zavarovanca sem seznanjen, da ima zavarovalnica pravico vpogleda v zavarovančevo medicinsko dokumentacijo, da lahko preveri upravičenost tega zahtevka. Če zavarovalnica ugotovi neresničnost v podatkih ali nepopolnost podatkov in dokumentacije v zvezi z zavarovalnim primerom, ima pravico ta zahtevek odkloniti. Zavarovanec oz. zakoniti zastopnik zavarovanca sem seznanjen, da zavarovalnica lahko do višine izplačane zavarovalnine in iz naslova tega zahtevka v mojem imenu in za svoj račun uveljavlja regresni zahtevek proti tretji osebi, ki je odgovorna za nastanek zavarovalnega primera ali je zavezana za povračilo stroškov storitev, ki so bile opravljene zaradi nastopa zavarovalnega primera. Zavarovanec oz. zakoniti zastopnik zavarovanca sem seznanjen, da zavarovalnica lahko do višine izplačane zavarovalnine iz naslova tega zahtevka v mojem imenu in za svoj račun uveljavlja povračilo stroškov zdravstvenih storitev, katerih povračilo lahko po veljavnih predpisih Republike Slovenije uveljavljam iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Seznanjen sem, da je Politika zasebnosti Vzajemne, kjer lahko prejmem vse informacije o obdelavi osebnih podatkov, dostopna na: Politika zasebnosti Vzajemna

Podate nam lahko tudi privolitev za neposredno trženje:

(če spodnje izjave ne izberete, to ne pomeni, da ste morebitno predhodno podano privolitev preklicali)

  • Soglasje za neposredno trženje
  • Soglasje za obveščanje po elektronski pošti

S klikom na gumb "POTRDI" in potrditvijo elektronskega naslova in mobilne številke, bo zahtevek za izplačilo zavarovalnine uspešno oddan. Zavarovanca v najkrajšem možnem času kontaktiramo, o reševanju zavarovalnega primera.