Zavarovanje za Hrvaško

zavarovanje za hrvaško

Premije pri družinskem zavarovanju za Hrvaško veljajo za vso družino – za največ 2 odrasli osebi, mlajši od 75 let, ki sta v družinskem razmerju, in njune otroke, pastorke, posvojence ali vnuke do 26. leta starosti. Premije pri družinskem zavarovanju za Hrvaško, z eno odraslo osebo veljajo za družino z 1 odraslo osebo, mlajšo od 75 let in njene otroke, pastorke, posvojence ali vnuke do 26. leta starosti.

Cenik za družinsko zavarovanje za Hrvaško

Z zavarovalno vsoto 25.000 €/osebo.


Število dni Cena za družinsko zavarovanje Cena za družinsko – 1 odrasla oseba
8 dni 13,57 € 18,10 €
11 dni 17,21 € 22,95 €
15 dni 21,68 € 28,90 €
22 dni 28,84 € 38,45 €

Zavarovalne transakcije so oproščene plačila davka na dodano vrednost. Pri zavarovanju za tujino se obračuna 8,5 % davek od prometa zavarovalnih poslov.