Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Evropska kartica stroškov ne krije v celoti

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja je kartica, ki jo lahko brezplačno naročite na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije. Zagotavlja nujno zdravniško pomoč pri zdravnikih ali v zdravstvenih ustanovah, ki so del javne zdravstvene mreže, vendar le do višine, ki jih v tisti državi krije obvezno zdravstveno zavarovanje.

Evropska kartica zavarovanje za tujino Vzajemna

V katerih državah velja evropska kartica?

Evropska kartica velja v državah Evropske unije, državah Evropskega gospodarskega prostora ter v Švici, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Makedoniji in Srbiji.

Kaj me čaka v primeru, ko evropska kartica ne krije stroškov v celoti?

Kritja obveznega zdravstvenega zavarovanja so v tujini zelo omejena, cene zdravstvenih storitev pa so lahko zelo visoke. Za številne zdravstvene storitve je v tujini zato potrebno doplačilo. V takšnih primerih mora zavarovanec doplačilo kriti sam.

Kaj lahko storim, da mi zdravstvenih storitev v tujini ne bo treba doplačati?

V kolikor ne želite doplačevati zdravstvenih storitev v tujini vam svetujemo, da sklenete zavarovanje za tujino, ki ga ponujamo pri Vzajemni.

Sem upravičen do zdravstvenih storitev na podlagi evropske kartice in kje jo lahko naročim?

Do zdravstvenih storitev v državah, ki spadajo v območje kritij evropske kartice, so upravičene zavarovane osebe, ki so obvezno zdravstveno zavarovane v Republiki Sloveniji.

Evropsko kartico lahko naročite pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, in sicer osebno na izpostavi ali preko spletne strani ZZZS: https://www.zzzs.si/tujina

POMEMBNO: Evropsko kartico preko spleta naročite vsaj 7 delovnih dni pred odhodom v tujino. Tako dolgo namreč traja, da jo prejmete na dom. Če v tujino potujete že jutri, predlagamo, da sklenete zavarovanje za tujino pri Vzajemni. Če zavarovanje sklenete in plačate še danes, bo to veljalo že od polnoči dalje.

Ali ima Vzajemnino zavarovanje za tujino še kakšne prednosti pred evropsko kartico?

Seveda. S sklenitvijo zavarovanja za tujino imate vključeno tudi:

  • 24-urno asistenco v slovenskem jeziku,
  • informacije o najbližji zdravstveni ustanovi,
  • storitve nujne medicinske pomoči tudi v zdravstvenih ustanovah, ki niso v javni zdravstveni mreži obiskane države,
  • nujne zdravstvene prevoze do bolnišnice ali klinike ter nujno zdravljenje,
  • nujne zobozdravstvene storitve,
  • zdravljenje akutnega poslabšanja kroničnih bolezni,
  • prevoz v domovino …