Plačila in trajniki

Kaj je e-račun?

 • E-račun je račun, ki ga Vzajemna, d.v.z., kot izdajatelj izda prejemniku računa v elektronski obliki in ki se preko sistema E-račun posreduje do prejemnika.
 • E-račun je izdan v standardni elektronski obliki in enakovredno nadomešča račun v papirni obliki.


Prednosti plačevanja z e-računom

 • Prejem e-računa je možen neposredno v vašo spletno banko in /ali na vaš elektronski naslov.
 • Enostavno in hitrejše plačevanje.
 • Nižji stroški plačevanja (plačilo računa v spletni banki je praviloma nižje od plačila na bankomatu ali na bančnem okencu).


Kako se naročim na prejemanje e-računa?

Preko svoje spletne banke ali z izpolnitvijo in posredovanjem obrazca »Vloga za e-račun«, ki ga najdete na tej strani.


Bi radi položnice Vzajemne plačevali z e-računom?

Natisnjeno in izpolnjeno vlogo za e-račun lahko oddate na najbližji poslovalnici Vzajemne ali jo pošljete:

 • na elektronski naslov eracun@vzajemna.si ali
 • po pošti na naslov: Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana.

Direktna obremenitev SEPA (kratica SDD) je plačilna storitev, s katero iz kritja na svojem transakcijskem računu poravnavate obveznosti do prejemnikov plačil v Sloveniji in tudi v več kot 30 državah Evrope, ki so del enotnega območja plačil v evrih oziroma območja SEPA.

Plačniki (zavarovalci) podpis soglasja za vzpostavitev SDD, spremembo ali ukinitev SDD urejate le v poslovalnicah Vzajemne. Lahko pa SDD urejate tudi prek spleta, z izpolnitvijo Soglasja za direktno obremenitev SEPA. Na podlagi izpolnjenega Soglasja vam bomo uredili direktno obremenitev SEPA in vas o tem pisno obvestili.

Na Vzajemni izvajamo SDD glede na zapadlost 18. ali 28. v mesecu.

Za izvajanje SDD storitev veljajo splošni pogoji bank, s katerimi se lahko seznanite pri svoji banki.

Za vsa dodatna pojasnila smo dosegljivi na brezplačni telefonski številki 080 20 60 ali na elektronskem naslovu: info@vzajemna.si.


Odločite se za direktno obremenitev SEPA in pridobite dobroimetje!

Prejmite 10 EUR dobroimetja za spremembo načina plačila v direktno obremenitev.

V Vzajemni spodbujamo brezpapirno poslovanje in vas vabimo k spremembi plačilnega, instrumenta za zavarovalne premije. Namesto položnice oziroma UPN plačilnega naloga vam predlagamo plačilo premij preko direktne obremenitve SEPA (v nadaljevanju: SDD) na vašem TRR računu. Tako si poenostavite plačevanje položnic za zavarovanja in hkrati lahko znižate mesečno premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (na dopolnilno zdravstveno zavarovanje vam pri plačilnem instrumentu SDD priznamo popust v višini 3 %*).

Vsem, ki se boste odločili za plačevanje preko SDD bomo podarili dobroimetje v višini 10 EUR. Unovčite ga lahko pri vseh novo sklenjenih zavarovanjih Vzajemne, z izjemo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Dobroimetja ni mogoče unovčiti pri kratkotrajnih zavarovanjih (trajanje zavarovanj manj kot 12 mesecev). Za ureditev plačila preko SDD prosimo izpolnite spodaj pripravljeno soglasje in nam ga pošljite na naslov Vzajemna d.v.z, Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana.

O vzpostavitvi plačevanja preko SDD** vas bomo pisno obvestili in vam poslali kupon za dobroimetje. Želimo vam prijetne poletne dni in vas lepo pozdravljamo.

 

* V kolikor imate v premiji že upoštevan 3 % popust, je to najvišji zakonsko dovoljen popust in vam dodatnega popusta ne moremo odobriti.

** Ob vzpostavitvi plačevanja preko SDD se lahko zaradi različne dinamike plačil zgodi, da bo ob zamenjavi plačilnega instrumenta prvič prišlo do dvakratnega plačila znotraj enega meseca. To se zgodi, ker se plačilo preko UPN nanaša na premijo v tekočem mesecu in plačilo preko SDD za mesec vnaprej. Dokler SDD še ni vzpostavljena, boste za plačilo premij prejemali UPN.

POMEMBNO: Mirovanje je možno vzpostaviti samo pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju, pri drugih vrstah zavarovanja mirovanje ni možno.

V obdobju mirovanja zavarovanja ne plačujete premije, zavarovalnica pa vam v času trajanja mirovanja ne omogoča zavarovalnega kritja.

Zavarovanje lahko miruje, če:

 • pridobite status študenta, 
 • pride do izgube ali spremembe statusa zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju v RS,
 • ste upravičenec do denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu oziroma do kritja doplačil iz proračuna,
 • prestajate pripor ali zaporno kazen,
 • ste na prostovoljnem služenju vojaškega roka,
 • drugi razlogi za mirovanje police, ki so v skladu z določili zavarovalnice (npr. bivanje v tujini).

Zahtevek za mirovanje z ustreznim potrdilom oziroma dokazilom lahko pošljete po pošti na naslov: Vzajemna, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana, lahko pa ga tudi skenirate in pošljete po e-pošti na naslov: reklamacije@vzajemna.si.

Ste spremenili stalno prebivališče, naslov za prejemanje pošte, priimek? Če pride do sprememb vaših osebnih in drugih podatkov, ste nam dolžni pravočasno oziroma najkasneje v 8 dneh od spremembe pisno sporočiti vsako spremembo osebnih podatkov iz zavarovalne pogodbe, prenehanje statusa zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju, prenehanje zavezanosti za plačevanje doplačil in druge okoliščine, ki so pomembne za zavarovalno pogodbo.

POMEMBNO! Če zaradi odhoda v tujino ali iz drugih razlogov nimate več statusa zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju, ste nas o tem dolžni obvestiti takoj oziroma najkasneje v 8 dneh od izgube statusa. Če nas boste pravočasno obvestili o izgubi statusa v obveznem zdravstvenem zavarovanju, bomo zavarovalno pogodbo za dopolnilno zdravstveno zavarovanje prekinili z dnem izgube statusa v obveznem zdravstvenem zavarovanju, oziroma vzpostavili mirovanje, če boste tako želeli. Če nas o izgubi statusa v obveznem zdravstvenem zavarovanju ne boste obvestili pravočasno, bomo vašo zavarovalno pogodbo prekinili z dnem prejema obvestila skupaj z ustreznim dokazilom o izgubi statusa v obveznem zdravstvenem zavarovanju (t.j. obrazec »Izpis obveznih zdravstvenih zavarovanj osebe«, ki ga pridobite na ZZZS).